An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Moderat boligprisoppgang i 1. kvartal

Veksten holder seg sterk flere steder.

Østmarka borettslag, bydel Østensjø i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Østmarka borettslag, bydel Østensjø i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. april 2018 - 14.10
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Eiendom Norge har i dag sluppet sin boligprisstatistikk for 1. kvartal 2018, med syv nye regionsrapporter.

De syv regionene er Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Rapportene viser svak og moderat prisoppgang i de fleste områder.

- Boligprisutviklingen i 2017 var den svakeste i Norge siden finanskrisen i 2007/08. I mange områder ser vi i 1. kvartal 2018 en svak oppgang i prisene. En oppgang er normalt for kvartalet, men prisutviklingen er svakere enn vanlig, og også negativ i enkelte områder. I Norge stiger vanligvis boligprisene i 1. halvår, mens de synker i 2. halvår, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge i en kommentar.

Oslo øst svakest

Etter en større omlegging av Eiendom Norges boligprisstatistikk fra 1. januar 2018, vil storparten av de mindre områdene i statistikken nå få boligpristall per kvartal.

Mange kommuner i randsonen av Oslo og på Østlandet opplever vekst i boligprisene, og sterkest er 12-månedersveksten i Kragerø (7,8 prosent), Stange (7,0), Askim (6,9), Ringerike (6,8) Holmestrand (6,5), Alta (6,1) og Vefsn (6,1 prosent).

Svakest er 12-månedersveksten i Oslos bydeler Grorud (-10,8 prosent) og Østensjø (-10,3 prosent).

- Kommuner med rimeligere boligpriser og akseptabel pendleravstand til Oslo skiller seg fortsatt ut. Det er trolig at disse kommunene tiltrekker seg kjøpere fra mer sentrale områder på Østlandet på grunn av at prisnivået på det sentrale Østlandet er blitt såpass høyt, avslutter Lundesgaard.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.