Eiendom

Flere igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser fikk seg et oppsving i april.

Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
25. mai 2018 - 08.05

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger steg 10,3 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i april gitt igangsettingstillatelse til 2.480 boliger.

Igangsatt bruksareal steg 11,8 prosent fra mars - til 346.200 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 32.947 nye boliger, 13,4 prosent færre enn i 12-månedersperioden før.

I bruksareal snakker vi om 4,28 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 9,8 prosent nedgang.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,53 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.

Det tilsvarer en nedgang på 6,1 prosent fra forrige 12-månedersperiode.