Eiendom

OBOS vil selge boliger med rabatt

Men ikke uten vilkår.

Illustrasjon: LPO Arkitekter/BLÅR.

Illustrasjon: LPO Arkitekter/BLÅR.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. mai 2018 - 10.35

OBOS lanserer konseptet OBOS Bostart, skriver boligbyggeren selv på sine hjemmesider.

Konseptet gjelder i første omgang de første 141 leilighetene i Ulvenparken borettslag på Ulven, men vil utvides til andre prosjekter hvis ordningen blir vellykket.

Kjøpere kan velge mellom ordinær pris eller en Bostart-pris 10-15 prosent under ordinær pris.

Boligen kjøpes til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når kjøper ønsker å selge.

Med tilbakekjøpsrett

For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten. Vil leilighetseier på et tidspunkt selge leiligheten, har OBOS dermed rett til å kunne kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, tillagt prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på leiligheter i Oslo-området basert på Eiendom Norges boligprisindeks.

Kjøper vil i så fall få en verdistigning prosentvis lik gjennomsnittet av alle leiligheter i Oslo. Ved prisfall vil OBOS kjøpe tilbake til en lavere pris, og andelseier «må ta et tap på lik linje med andre boligeiere».

- Dette er et ærlig forsøk på å hjelpe flere inn på boligmarkedet, sier toppsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

OBOS oppgir gjennomsnittlig kvadratmeterpris til 60.384 kroner for det ordinære alternativet, og til 51.326 kroner for Bostart-alternativet.

- En sjelden mulighet

De som vil kjøpe uten begrensningen i OBOS Bostart, kan ifølge boligbyggeren fritt velge bolig til ordinær pris.

- Også her har vi lagt vekt på å redusere terskelen inn i boligmarkedet. I Ulvenparken borettslag er nemlig de første leilighetene i utgangspunktet priset rundt 20 prosent lavere enn boliger i tilsvarende nye prosjekter i området, sier Siraj.

Han forklarer dette med gunstig tomtepris, innovativ og grundig planlegging og tett samarbeid mellom de ulike aktørene - som arkitekt, entreprenør og rådgivere.

- Sammen med OBOS Bostart gir dette en sjelden mulighet til å skaffe seg en gunstig inngangsbillett til boligmarkedet i Oslo, avslutter OBOS-sjefen.