An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Olav Thon skuffer inn nye millioner

Lavere oppskrivninger senker resultatet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
23. mai 2018 - 11.38

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 676 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 785 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultat per aksje ble 6,00 kroner, mot 7,00 kroner ved samme korsvei i 2017.

Resultatet før skatt ble 848 millioner kroner, sammenlignet med 1.023 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet var på 715 millioner kroner, ned fra 1.167 millioner kroner i fjor.

Verdien av investeringseiendommer ble skrevet opp med 51 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var verdiendringen på 539 millioner kroner.

Netto leieinntekter beløp seg til 627 millioner kroner, sammenlignet med 608 millioner kroner i 1. kvartal 2017.

Åtte milliarder i reserve

Netto kontantstrøm fra driften var 407 millioner kroner i 1. kvartal, ned fra 365 millioner kroner i samme periode i fjor.

Likviditetsreserven ved kvartalets slutt var 8.077 millioner kroner, opp fra 6.113 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal 2017.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet kom inn på 11.084 millioner kroner.

Leieinntektsnivået ved utgangen av kvartalet (inklusive markedsleie ledige lokaler) var 2.925 millioner kroner, opp fra 2.875 millioner kroner på samme tid i fjor.

Rapporten her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.