Eiendom

- Boliglånsforskriften bør ha en utløpsdato to år

Carl O. Geving. Foto; Iván Kverme/Finansavisen.

Carl O. Geving. Foto; Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
7. juni 2018 - 10.16

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk, basert på den årlige gjennomgangen IMF gjør av Norge.

IMF pekte blant annet på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften.

- IMF uttrykker bekymring for gjeldsveksten i husholdningene og de høye boligprisene, spesielt i Oslo-regionen, og anbefaler en videreføring av boliglånsforskriften og da helst i en permanent form, skriver adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en mail til Hegnar.no

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at IMFs vurdering av det norske boligmarkedet er mer balansert og innsiktsfullt enn tidligere år.

- Vi deler også IMFs råd om å videreføre boliglånsforskriften, men mener at den bør ha en utløpsdato to år frem i tid da permanente regler vil være for inngripende under mer normale omstendigheter, avslutter Geving.