An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Dette kan redusere prispresset i boligmarkedet

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
26. juni 2018 - 09.08
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

SSB gjør en betydelig nedrevidering i befolkningsfremskrivingene. Økonomene i Norske Boligbyggelag tror en lavere befolkningsvekst kan dempe prispresset i boligmarkedet.

- Nedgangen i befolkningsveksten får betydning for boliginvesteringene. Det tar tid å tilpasse seg svingninger i boligetterspørselen og de siste årene har vært preget av høy boligbygging. Det bor om lag 2,2 personer per bolig, mens vi i dag bygger om tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten. SSBs nye prognoser tilsier dermed redusert prispress i boligmarkedet, samt at boliginvesteringene dempes noe fra de rekordhøye nivåene vi har hatt de siste årene, sier Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en kommentar til befolkningsfremskrivingene.

Det har lenge vært klart at SSB må revidere befolkningsfremskrivingene fra 2016. Dette skyldes i hovedsak at anslaget på arbeidsinnvandringen, selv i SSBs lavinnvandringsscenario, lå for høyt.

Etter EU/EØS-utvidelsen i 2004 har boligetterspørselen vært preget av høy innvandring og befolkningsvekst. Økningen i arbeidsinnvandringen ble ytterligere forsterket av finanskrisen i 2008.

- Bildet i dag er imidlertid helt annerledes, slår Christian Frengstad Bjerknes fast.

Han minner om at eurosonen langt på vei har kommet gjennom finanskrisen og arbeidsledigheten har vært fallende siden 2013. Samtidig ble Norge i 2014 rammet av et kraftig fall i oljeprisen og svekkelse av kronekursen. Den relative utviklingen har dermed vært bedre i Eurosonen og arbeidsinnvandringen dempes.

- I de nye befolkningsfremskrivingene forventer SSB at befolkningsveksten stabiliseres i overkant av 35.000 de kommende årene. Det er et anslag som er bedre tilpasset den nåværende konjunktursituasjonen, avslutter Frengstad Bjerknes.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi som ble publisert i begynnelsen av juni viste at boligprisene steg 1,0 prosent i mai. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 1,1 prosent.

Boligprisene er nå 1,0 prosent høyere enn for ett år siden. 12-månedersveksten er dermed opp fra minus 1,0 prosent i april.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.