An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

- Her bommer boliglånsforskriften

Meglersjef mener noen boligkjøpere burde ha fått det lettere (utvidet).

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
19. juni 2018 - 12.55
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen viderefører boliglånsforskriften.

- Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, sa finansminister Siv Jensen blant annet i sin begrunnelse.

Les også: Dette bør du vite om boliglånsforskriften

- Det eneste fornuftige

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener den nye forskriften er stram nok til å dempe «den usunne gjeldsveksten».

- Stram kredittregulering er helt nødvendig i god tid fremover. Markedet skal tilpasse seg en ny virkelighet, og vi må få ned gjeldsveksten. Dette er det eneste fornuftige, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar til Hegnar.no.

Han har forståelse for at også særkravene for Oslo videreføres, og viser til den sterke prisveksten i Oslo så langt i år.

Forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er satt til 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal. I Oslo er den åtte prosent.

Et annet særkrav for Oslo er egenkapitalkravet for lån med pant i sekundærbolig. Dette er på 40 prosent, mot 15 prosent i resten av landet.

Regjeringen gjør noen oppmykninger i den nye forskriften, ved å åpne for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

- Burde ha gjort mer

NEF-direktør Geving hadde likevel gjerne sett at regjeringen gjorde enda mer for å hjelpe unge i etableringsfasen.

- Barnetrygden utgjør veldig små beløp i løpet året, og vi skulle gjerne ha sett flere virkemidler vurdert. Det er krevende for unge i etableringsfasen å komme inn i boligmarkedet - og det skal det være. Vi tenker spesielt på virkemidler mot de unge som har fått seg solide jobber og har en høy, fremtidig betjeningsevne, sier han.

- Forskriften legger for stor vekt på panteverdi, og for lav vekt på betjeningsevne. Panteverdi er usikre verdier som kan endre seg i perioder med sterk vekst, legger Geving til.

Den nye forskriften vil som den forrige gjelde i halvannet år, altså denne gang frem til utgangen av 2019.

- Dermed vil vi få stabile kredittregler i minimum tre år. Forskriften blir sånn sett en stabiliserende faktor i forhold til rente og boligtilbud, avslutter NEF-direktøren overfor Hegnar.no.

- Kan foregripe resesjoner

Videreføringen av boliglånsforskriften henter støtte også hos Eiendom Norge.

- Sett i lys av utviklingen i boligmarkedet så langt i 2018, er det klokt av finansministeren å videreføre dagens boliglånsforskrift, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Han karakteriserer forskriften som «et nødvendig tiltak for finansiell stabilitet i en tid med lavrenteregime».

- Det er godt dokumentert i forskning at gjeldsoppbygning målt mot bruttonasjonalprodukt kan foregripe resesjoner i økonomien. Dette illustrerer den finansielle risikoen ved en for sterk gjeldsoppbygging, og viser nødvendigheten av å regulere gjeldsnivået, sier Dreyer.

Les mer om forskriften her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.