Eiendom

NBBL mener boliglånsforskriften er nødvendig

Å regulere boliglån er en balansekunst, noe Siv Jensen mestrer, for dette er i all hovedsak en boliglånsforskrift for folk flest, mener NBBL.

Foto: Nadia Frantsen.

Foto: Nadia Frantsen.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
19. juni 2018 - 12.32

Tirsdag gikk det frem at regjeringen viderefører boliglånsforskriften.

- Ideelt sett hadde NBBL sett at det var unødvendig å regulere boliglån. Men ettersom vi deler Finanstilsynets bekymring for husholdningenes gjeldsbelastning mener vi at dette er en fornuftig avgjørelse, sier Thor Eek, adm. dir. i Norske boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Hovedtrekkene i forskriften videreføres. Og det er særlig lånegrensen på fem ganger inntekt og egenkapitalkravet på 15 prosent som er de største begrensningene på gjeldsopptaket.

- Som NBBL ønsket la departementet inn en utløpsdato. Det sikrer en ny grundig vurdering av behovet for forskriften innenfor en klart definert ramme. Det viktigste er imidlertid at bankene beholder 10 prosent fleksibilitet, sier Eek.

Det var ifølge NBBL-sjefen ventet at departementet ville videreføre forskriften.

- Bankene har god margin og utnytter ikke hele fleksibilitetskvoten. Boligmarkedet har dermed tilpasset seg forskriften og NBBL venter derfor minimale markedseffekter på kort sikt, sier Thor Eek.

- Tall fra 2017 viser imidlertid at begrensningen på fem ganger inntekt og krav om 15 prosent egenkapital dempet låneopptaket. Således vil videreføringen av forskriften nå ligge som en forsikring om at ikke gjeldsopptaket og boligprisveksten igjen blir ukomfortabel høy, avslutter han.