Eiendom

Roser regjeringen for boligmelding

- Viser handlekraft på et område som betyr så mye for så mange nordmenn, sier NEF-direktør.

Carl O. Geving. Foto; Iván Kverme/Finansavisen.

Carl O. Geving. Foto; Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. juni 2018 - 17.28

Regjeringen har i dag lagt frem en fornyet strategi for boligmarkedet, hvor hovedinnsatsområdene er trygg bolighandel, bedre bomiljø, effektive byggeprosesser og bærekraftig gjeld.

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen viser handlekraft på et område som betyr så mye for så mange nordmenn, gjennom å adressere behovet for forbedringer i lovverket som regulerer kjøp og salg av bolig og bruk av tekniske tilstandsrapporter i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, i en pressemelding.

Han minner om at NEF i en årrekke har jobbet for å løfte trygg bolighandel høyere på den politiske dagsorden.

- Vi vil anerkjenne regjeringen for å gi høy prioritet til saken, og ser frem til og vil bidra aktivt i det videre arbeidet med konkretisering av lovendringer og virkemidler, fortsetter Geving.

- Det er nødvendig med en helthetlig tilnærming for sikre et balansert boligmarked tilgjengelig for folk flest. Vi ser på den fornyede strategien som en naturlig oppfølging av strategien fra 2015, hvor tilbudssiden og gjeldsutvikling er sentrale temaer. Vi forventer at regjeringen vil gi høy prioritet til konkretisering og oppfølging etter sommeren, avslutter han.