Eiendom

Troen på boligprisoppgang øker

Stadig flere husholdninger tror på økte boligpriser det kommende året. Den varslede renteoppgangen ser dermed fortsatt ikke ut til å bite på optimismen i norsk økonomi. 

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
29. juni 2018 - 08.16

Boligmarkedsbarometeret økte fra 13,5 til 14,0 i juni, går det frem av en melding fra NBBL - Norske Boligbyggelag.

Fra første måling i mars har andelen som tror på stigende boligpriser økt fra 53 til 62 prosent. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet at vi finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser.

Andelen som forventer boligprisfall har vært stabilt lav i størrelsesorden seks-syv prosent.

Økt rente

Forrige rentemøte i Norges Bank bekreftet at sentralbanken forventer å øke styringsrenten i september. Det er da over syv år siden forrige renteøkning. Norges Bank har likevel nådd frem med budskapet når hele syv av ti respondenter forventer økt rente det neste året, heter det i meldingen.

Optimisme

Positiv utvikling i norsk økonomi fører ifølge undersøkelsen til at kun seks prosent er bekymret for å miste jobben det neste året. Økt sysselsetting og lav arbeidsledighet øker sannsynligheten for at husholdningene gjør større investeringer, slik som boligkjøp.