Eiendom

OBOS: Godt nyboligsalg i 3. kvartal

Sammenlignet med fjoråret er det til tross for godt 3. kvartal for OBOS solgt 318 færre boliger ved utgangen av september.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
10. oktober 2018 - 13.02

OBOS-konsernet har etter årets ni første måneder solgt 2.432 boliger, til en samlet verdi av 9,5 milliarder kroner, går det frem av en pressemelding.

Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 2.198 boliger, til en salgsverdi av 8,23 milliarder kroner. 

Salget er 12 prosent lavere i antall og to prosent lavere i verdi enn i tilsvarende periode i 2017, noe som betyr at det sammenlignet med fjoråret er solgt 318 færre boliger ved utgangen av september.

Salgsgraden totalt sett er 72 prosent.

- Samlet har vi solgt netto 662 boliger i 3. kvartal 2018 mot 550 i tilsvarende periode i fjor. Utviklingen har vært spesielt positiv i Norge med 411 nyboligsalg mot 252 i 3. kvartal i fjor, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Krevende

Ved utgangen av 2017 var halvparten av konsernets samlede nyboligsalg i Norge. Denne andelen er økt til 60 prosent så langt i år. Dette skyldes god salgsutvikling i Norge, men også at boligmarkedet i Sverige har vært mer krevende enn forventet i år, også i OBOS sine markedssegmenter. Her er det solgt 251 boliger i 3. kvartal mot 298 boliger i tilsvarende kvartal i fjor.

- Vi forventer at det tar noe tid før det svenske markedet stabiliseres, spesielt i Stockholm, men også i andre kommuner med høy byggeaktivitet. OBOS har som følge av dette tilpasset sin produksjonskapasitet og gjennomført organisasjonsendringer og bemanningsreduksjoner. Dette har vært nødvendig for å tilpasse seg markedet, sier Siraj.

Nøkkelen

Bakgrunnen for de gode salgstallene i 3. kvartal i Norge har ifølge Siraj vært flere vellykkede salgslanseringer i Oslo-området. OBOS jobber nå med å få ut flere boligprosjekter, både i Oslo, Bærum, Bergen, Trondheim og Tønsberg.

- Vi merker at planprosessene i flere kommuner tar mye lengre tid enn forventet, noe som er et reelt hinder til å få lagt ut flere nye prosjekter for salg. God beliggenhet, gode boliger og riktig pris har vært og vil være suksessfaktorer for å få økt byggeaktiviteten framover, sier konsernsjefen.

OBOS-konsernet hadde ved utgangen av september 2018 samlet sett igangsatt 1.925 boliger mot 2.822 på tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjonen er knyttet til byggevirksomheten i Norge og følger trenden i det norske nyboligmarkedet, spesielt i Oslo-regionen.