An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

SSB venter høyere boligprisvekst enn tidligere antatt

Reelt sett vil veksten være nær uendret frem til 2021, tror statistikkbyrået. 

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
6. desember 2018 - 10.33
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Når det gjelder boligmarkedet mener SSB at boliginvesteringene vil snu til oppgang i løpet av første halvår 2019, og  at der utsikter til videre boligprisvekst i årene som kommer

Det kommer frem i bryåets ferske rapport «Konjunkturtendensene 2018/4» som ble lagt frem torsdag.

Denne veksten ventes imidlertid å være såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret fram til 2021.

«Sammenliknet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse», heter det i rapporten.

Byrået anslår en endring fra året før på 1,6 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019, 1,2 prosent i 2020 og 0,6 prosent i 2021.

For de tre første årene er prognosene høyere enn tidligere lagt til grunn, men lavere i 2021.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.