Eiendom

Huskapper fikk avslag i Høyesterett, tar saken til Strasbourg

Høyesterett har avvist anken fra Arne Vigeland, som ble dømt til 120 dagers fengsel for å ha kappet naboens uthus på Nesøya i Asker.

Nabokrangel om en bod på Vendla på Nesøya. Foto: NTB scanpix

Nabokrangel om en bod på Vendla på Nesøya. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
28. mars 2019 - 17.34

– Vigeland har besluttet å bringe forholdet inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), sier hans forsvarer, advokat Trygve Staff, til NTB.

Tidligere fondsforvalter Vigeland anket dommen fra Borgarting lagmannsrett i oktober fjor. Der ble straffen skjerpet ved at hele tingrettens dom på 120 dagers fengsel ble gjort ubetinget. Lagmannsretten satte videre erstatningen til to naboer og et forsikringsselskap til 750.000 kroner.

– Forstemmende

Vigeland anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen. Han begjærte også ny behandling av erstatningskravene.

Høyesteretts ankeutvalg slår imidlertid fast at det ikke er tilstrekkelige grunner som taler for at forretningsmannens anke skal få en full behandling i Høyesterett. Derfor får Vigeland ikke fremmet saken.

– Jeg synes det er forstemmende at Høyesterett ikke finner grunnlag for å behandle denne saken, som jo reiser flere prinsipielle spørsmål. Også derfor vil den bli fremmet for EMD, sier Staff.

Fotlenke

Med Høyesteretts avslag er saken er rettskraftig avgjort, og Vigeland må sone straffen. Som tidligere ustraffet kan han trolig søke om å få sonet straffen med fotlenke i stedet for å måtte innsettes i fengsel.

Det var i 2014 at Vigeland fikk naboens uthus kappet i to fordi han mente deler av bygget sto på hans tomt. En dom fra 2016 bekrefter at uthuset faktisk sto på hans eiendom, men naboen ble tilkjent eksklusiv bruksrett.

Lagmannsretten beskrev Vigelands handlinger som preg av selvtekt og mente måten de var gjennomført på som skjerpende. Også en annen nabo opplevde at Vigeland fikk revet en nærmere 70 år gammel røysmur og fjernet to frukttrær og flere bærbusker.

(©NTB)