Eiendom

Flere igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser steg kraftig fra mars til april.

Harbitz Torg. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Harbitz Torg. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. mai 2019 - 10.14

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger steg 23,9 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i juli gitt igangsettingstillatelse til 3.094 boliger.

Igangsatt bruksareal steg 9,8 prosent fra mars til 360.000 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 32,485 nye boliger, 1,4  prosent færre enn i 12-månedersperioden før.

I bruksareal snakker vi om 4,06 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 5,1 prosent nedgang.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,69 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.

Det tilsvarer en oppgang på 3,0 prosent fra forrige 12-månedersperiode.

Les mer hos SSB.