Eiendom

Mener boligforslag er for dårlig utredet

Eiendom Norge reagerer kraftig.

Christian Vammervold Dreyer. Foto: HegnarTV

Christian Vammervold Dreyer. Foto: HegnarTV

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. mai 2019 - 16.49

Kommunal- og forvaltningskomiteen har torsdag ettermiddag lagt frem sin innstilling til endringer i avhendingloven til Stortinget.

Ifølge innstillingen har regjeringspartienes representanter i komitéen i all vesentlighet støttet regjeringens forslag til nye boligsalgsregler.

Opposisjonen i komitéen, ved Ap, Sv og Sp, støtter derimot fullt ut Eiendom Norge, Finans Norge, NBBL, Advokatforeningen og BI-professor Harald Benestad Andersen om at forslagene er for dårlig utredet og bør sendes tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere utredning.

Les også: Foreslår nye regler for salg av bolig: - Skyver risiko over på selger 

Slutt på å selge «as is»

Deres ankepunkt er forslaget om at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som «selges som den er» (as is), men må dokumentere boligens tilstand.

- Regjeringspartiene ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje i innstillingen til ny boliglovgivning, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

- Å fjerne anledningen til å selge en bolig «som den er» er en kraftig innskrenking av avtalefriheten for norske forbrukere, og er en svært inngripende regulering som vil få vidtrekkende konsekvenser i det norske boligmarkedet, legger han til.

Innstillingen her.

Skaper usikkerhet

Dreyer viser til at avhendingslova er en lov som årlig regulerer over 100.000 transaksjoner i det norske boligmarkedet.

- Med et så omfattende virkeområde, kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget. Regjeringen og de borgerlige partiene skaper nå stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig, fortsetter Eiendom Norge-direktøren.

Han mener regjeringen i denne saken har brutt en rekke bestemmelser i utredningsinstruksen.

Skal opp 16. mai

Planen er at proposisjonen skal behandles i Stortinget 16. mai.

- Vi vet at det har vært til dels stor motstand mot forslagene internt i de borgerlige partene. Regjeringen har kun tre stemmer overvekt i Stortinget, og vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å stemme i tråd med deres overbevisning og ikke i tråd med partipisken, avslutter Dreyer.