Eiendom

- Vi tror dette kan være starten på det vi har fryktet

Mandag neste uke får vi fersk boligprisstatistikk. 

Foto. Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Foto. Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
2. mai 2019 - 13.16

Mandag får vi fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Denne måneden har vært preget av påske, og omsetningen av boliger har ifølge Terje Buraas, leder i DNB Eiendom, derfor vært betydelig lavere.

- I slike måneder er det vanskeligere å spå boligprisene. Men vi opplever fortsatt bra trøkk i eiendomsmarkedet over hele landet og godt besøkte visninger. Boligene selges ofte over prisantydning, noe som gjør at vi forventer at boligprisene vil fortsette å øke også i denne måneden, kommenterer han. 

Når det gjelder de store byene forventer Buraas en flat prisvekst for Trondheim og Stavanger, mens han tror vi vil se vekst i Bergen og Oslo.

- I Oslo ser vi nå et høyere aktivitetsnivå og større betalingsvilje, og det er nå særlig et godt marked for leiligheter – også i prisklassene som ligger over gjennomsnittsleilighetene. Vi spådde allerede i fjor at det ville bli press på leiligheter i Oslo grunnet lav utbyggertakt, og det er kanskje det vi ser tendenser til nå.     

Manglende utbygging

Lederen i DNB Eiendom peker på at boligmarkedet i Norge over lang tid har vært svært velfungerende.

- Det er fortsatt god tilgang på objekter ute i markedet, men også mange om beinet. Boligmarkedet er imidlertid fortsatt prissensitivt, og boliger som ikke prises riktig, blir ofte liggende lenge, sier han, og fortsetter:      

- Vi har allerede sett at vårsesongen er i gang, og da blir det normalt stort trykk i boligmarkedet. De gode objektene går fort, og gjerne etter første visning. Derfor anbefaler vi alle som skal ut på boligjakt å ha finansieringsbeviset klart.

Det som ifølge Buraas peker seg ut, er at det er stor prisvekst på leiligheter - rundt fem prosent.

- Det gjenstår jo å se hva de endelige tallene viser, men vi tror dette kan være starten på det vi har fryktet med at det kan bli prispress grunnet manglende utbygging.

OBOS-prisene ned

Tall fra OBOS viste torsdag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.

Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.

April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.

- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

Les også: Disse boligene fikk seg en knekk