Eiendom

Enebolig på et høydedrag - Takterrasse - Solrik tomt - Garasje

Enebolig på et høydedrag - Takterrasse - Solrik tomt - Garasje

Fakta

 • Tennisveien 25
 • Boligtype
  Enebolig
 • Eieform
  Selveier
 • Soverom
  4

Prisdetaljer

 • Prisantydning
  22 500 000 ,-

Omkostninger

22 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
208 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 8 350 000,-))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
209 999,50 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
22 709 999,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Areal og byggeår

 • Primærrom
 • Tomt
  1342

Oppdragsansvarlig

Allé Eiendomsmegling AS / Lillian Ch. Nerlinger

Selger/Utbygger

BERGSKOGEN EIENDOM AS v. Guttorm Bjerke

Betegnelse

Gnr. 41 Bnr. 684 i Oslo kommune

Byggeår

2019

Beskrivelse av prosjektet

Tre planlagte arkitekttegnede eneboliger i modernistisk stil beliggende på et høydedrag i Tennisveien mellom Gråkammen og Slemdal. Boligene er fordelt over tre plan med familievennlige planløsninger. Stor takhøyde (ca. 2,60 m i hovedetasje) og vinduer fra gulv til tak gir mye lys og romfølelse. Gjennomført god/høy standard med blant annet vannbåren gulvvarme, kjøkken leveres av Expo Nova og produseres av den italienske møbelprodusenten Poliform, belysning fra Expo Nova, innredninger på bad fra Montana og enstavs parkett fra Boen.

Separat inngang i kjelleretasjen.

Hus 1 har underjordisk garasjeanlegg med direkte adkomst til boligene.

Hver bolig har stor takterrasse med gode solforhold. I tillegg privat hage i henhold til utomhusplan. Uteplasser i slipt betong.

Særdeles barnevennlig område rett ved Heming. Kort gangavstand til T-bane (Gråkammen stasjon) og nærbutikker på Slemdal med blant annet Kiwi og Coop Extra.

Grunnarbeider har startet og selger tar sikte på fysisk oppstart 2. kvartal 2019 forutsatt at igangsettelsestillatelse foreligger i god tid innen dette. Byggetiden er forventet å være cirka 12 måneder fra ferdig støpt kjeller. En senere oppstart på fysiske arbeider og/eller en lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse. Utomhusarbeider er ikke med i definisjon byggetid.

Arkitekt er Blokk Arkitekter AS.

Parkering

Parkeringskjeller bestående av totalt 4 plasser for Hus 1 og 3. To til hvert av husene.

Til hver parkeringsplass leveres 1 stykk portåpner. Det vil være garasjeport inne i anlegget så private parkeringsplasser er avgrenset til den enkelte bolig.

I garasjeanlegget leveres det asfaltert dekke. Det antas at det leveres dreneringsrenne langs kant mot yttervegger. Vegger og himling males/støvbindes. Det leveres utenpåliggende belysning i tak. Lokale nedforinger og kanaler for tekniske installasjoner vil forekomme og fremkommer ikke på 3D bilder. Se punkt for tekniske installasjoner.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 275 kvm

Bruksareal Hus 1
1. etasje: 84,1 kvm
2. etasje: 88,5 kvm
Kjeller: 102,8
Totalt: 275,4

Takterrasse: 38,7 kvm

Hus 1 inneholder
1. etasje: Stue, spisestue, kjøkken, entré og wc.
2. etasje: Fire soverom, to bad/wc, stue og gang
Kjeller: Garasje, sluse/vaskerom, tre boder og bad/wc

Arealene oppgitt i salgsoppgaven er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at prosjektet ikke er detaljprosjektert og at det kan forekomme avvik i BRA. Blant annet så er det tenkelig at noen interne vegger må utvides i forbindelse med rørføringer etc.

S-rom og P-rom er ikke oppgitt av utbygger.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Følgende servitutter er tinglyst i eiendommen:

1962/9502-1/105 Erklæring/avtale
Eier er ansvarlig for vann- og avløpsledninger som ligger på egen grunn.

1962/9571-1/105 Erklæring/avtale
Eier av eiendommen forplikter seg til å forbinde eiendommens overvannsavløp til offentlig overvannskloakk når som helst kommunen måtte forlange det.

2019/5726-1/200 Bestemmelse om vei
Tennisveien godkjennes inntil videre i sin nåværende bredde. Hvis kommunen ønsker å utvide veien plikter eier til vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo kommune.

Dokumentene ligger vedlagt salgsoppgaven.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

22 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
208 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 8 350 000,-))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
209 999,50 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
22 709 999,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Kjøper skal betale 10 % ved kjøpesummen ved kontraktsignering. Innbetalingen må være fri egenkapital og forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til § 12 i buofl. Delbetalingen er å anse som depositum og vil tilhøre kjøper og være under kjøpers instruksjonsrett fram til hjemmelsoverføring, eller inntil selger har stilt forskuddsgaranti i henhold til § 47 i buofl. Dersom selger stiller forskuddsgaranti i henhold til buofl. § 47 blir beløpet å anse som forskudd, og kan utbetales selger. Dette avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Resterende beløp pluss omkostninger betales ved overtakelse til meglerforetakets klientkonto.

Budgiving

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, SMS eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PrivatMeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig. Reglen om at bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning kan fravikes da selger profesjonell. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos PrivatMegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Ved kjøp av eiendom gjennom PrivatMegleren Allé forutsettes det at vår standardkontrakt legges til grunn. Kopi kan fås på forespørsel til megler.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 22 500 000,-) (Kr.281 250)
Oppgjørskostnad Noroppgjør (Kr.6 950)
Totalt kr. (Kr.288 200)