Energi

Oljeproduksjonen stiger på norsk sokkel

Pilene peker oppover.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
19. mai 2017 - 08.32

Foreløpige produksjonstall i april viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.111.000 fat olje, NGL og kondensat, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet fredag.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.704.000 fat olje, 377.000 fat NGL og 31.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen ligger dermed ca. 4,2 prosent over produksjonen i april i fjor, og like mye over direktoratets prognoser for måneden. 

Totalt gassalg var 10,6 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 0,4 GSm3 mer enn måneden før.

Endelige tall for mars viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 1,734 millioner fat olje, 415.000 fat NGL/kondensat og totalt 11,0 GSm3 gass for salg.

Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.

Les mer her.