Energi

Hegnar: - De tuller med Statoil

Trygve Hegnar mener det nye navnet på Statoil er tåkeleggende og villedende.

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Trygve Hegnar
15. april 2018 - 09.04

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 11. april 2018:

Vi blir ikke ferdig med Statoils nye navn ­Equinor. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha navnebyttet opp i Stortinget, og Senterpartiets parlamentariske leder, juristen Marit Arnstad, sier at «hva selskapet skal hete er en klar eiersak og ikke noe som styret og departementet skal avgjøre.»

Hun vil derfor at navnebyttet fra Statoil til Equinor utsettes til Stortinget har behandlet saken.

Begrunnelsen for å beholde Statoil er ikke så dum, og vi slutter oss til det. Arnstad, sammen med Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, sier at «det første leddet i det nåværende navnet (stat) forteller tydelig om selskapets tilknytning til staten – og dermed til hele det norske folk. Statoil er felleseie. Det andre leddet (oil) viser tydelig hva som er selskapets definitive kjernevirksomhet og knytter an til en viktig historie med ansvarlig og langsiktig olje- og gassvirksomhet på den norske sokkelen.»

Men selv om vi er enig i denne begrunnelsen, og Statoils forklaring på navneskiftet var tynn og lite overbevisende (mye føleri og svak retorikk), blir det helt feil å si at styret ikke kan bestemme navnet. Vi har faktisk aldri hørt at navnevalg er et eierspørsmål som må opp på en generalforsamling eller til Stortinget.

Ingen ville blitt overrasket hvis Statoils ledelse, med konsernsjef Eldar Sætre i spissen, hadde bestemt et slikt navnevalg alene. Men Sætre har løftet det til styret og generalforsamlingen, og så vil Arnstad ha navnevalget helt opp til Stortinget.

Arnstad må ha glemt det hun leste om Aksjeloven da hun studerte jus, og Barth Eide har ikke peiling når han bombastisk slår fast «at er det et spørsmål eierne bør ta stilling til, så er det hva selskapet skal hete. Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil. Det er folket som er den dominerende eier i Statoil. Det er regjeringen og i siste runde Stortinget som forvalter dette.»

Nei, det er ikke slik. Eierne har valgt sitt styre, og det er styret som bestemmer.

Aksjeloven går langt i å fortelle alt styret skal gjøre og passe på (AL § 6-12), men lovgiver har åpenbart ikke tenkt på navnevalg i et aksjeselskap.

Skulle staten etterkomme Arnstad og Barth Eides krav om behandling i Stortinget, vil de 33 prosent av aksjene som ikke eies av staten, bli satt utenfor. Det er hverken rimelig eller god jus.

Det hele er vel så enkelt som at hvis styret skal ha ansvaret for ansettelse av ledelse, forvalte selskapets kapital og bestemme over investeringer i 100-milliardersklassen, så bør de klare et navnevalg også.

Vi synes det nye navnet Equinor et tåkeleggende og villedende. Eldar Sætre og styret kunne like godt valgt Equinox, et thrash metal-band fra Fredrikstad som ikke lenger spiller.

For Stortinget blir det vel det samme om selskapet heter Equinor eller Equinox.