An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Noreco søker om å få anke blytung dom

Må vente i kanskje to år. Hvis første hinder passeres.

Riulf Rustad. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Riulf Rustad. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
31. mai 2018 - 17.45

Noreco har i dag sendt søknad til det danske Procesbevillingsnævnet (appellstyret) om tillatelse til å anke Siri-dommen til landets høyesterett, går det frem av en børsmelding

Behandlingstiden for søknaden estimeres til 11-13 uker.

Gitt at Noreco får tillatelse, venter selskapet at det vil ta 1-2 år før en endelig høyesterettsdom foreligger.

4. mai ble det kjent at Østre Landsret i Danmark har i det vesentlige har frifunnet forsikringsselskapene i kravet fra Noreco Oil Denmark for dekning av skade på Siri-plattformen.

Før dette, ifølge en dom 15. desember 2016 i Sø- og Handelsretten, fikk Noreco medhold. Selskapet ble da tilkjent en erstatning på 344 millioner dollar, samt strafferenter.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.