Energi

Stig Remøy så rødt - spår bedre tider

Fosnavåg-reder øyner bedring.

Stig Remøy. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Stig Remøy. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
31. mai 2018 - 12.05

Olympic Subsea melder om et resultat før og etter skatt på minus 76,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot pluss 85,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 28,8 millioner kroner, mot pluss 115,9 millioner kroner året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble pluss 5,2 millioner kroner, mot minus 6,6 millioner kroner i 1. kvartal 2017.

Driftsinntektene beløp seg til 97,8 millioner kroner (kun charterleie), sammenlignet med 110,0 millioner kroner (fordelt på 79,1 millioner i charterleie og 30,9 millioner i andre driftsinntekter) 1. kvartal 2017.

2017-regnskapet ble godskrevet med 151,9 millioner kroner i gevinst i i forbindelse med virksomhetssammenslåing.

Øyner bedre tider

- Det har som forventet vært et sesongmessig svakt marked med lav aktivitet, der flere av skipene har vært i midlertidig opplag for å redusere kostnadene, skriver selskapet i rapporten.

Olympic Subsea hadde ved utgangen av kvartalet 11 fartøyer (av 18) i drift, seks i opplag og ett (PSV) under management.

- Konsernet har i hovedsak sin flåte innen subsea og fornybar energi. I markedet for fornybar energi ser vi økt aktivitet de neste kvartalene, og vi ser også gradvis forbedring innenfor subsea på grunn av stabil oljepris og lavere break-even for oljeselskapene, heter det.

11 av 18 fartøyer i flåte driver innen subsea/fornybar energi, hvorav to var i opplag ved utgangen av kvartalet.

Restrukturering

Det var i starten av 2017 at Fosnavåg-baserte Olympic Ship gikk gjennom en restrukturering.

Resultatet av restruktureringen ble Olympic Subsea, som altså har en flåte som kan operere innen subsea/fornybar energi.

I tillegg har rederiet syv OSV-er (offshore service vessels - PSV/AHTS).

Rapporten her.