Energi

De ferskeste oljeprognosene

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med ferske prognoser.

Njord-plattformen med Normand Oceanic i forgrunnen. Foto: Thomas Sola/Statoil.

Njord-plattformen med Normand Oceanic i forgrunnen. Foto: Thomas Sola/Statoil.

Artikkel av: Øystein Byberg
13. juni 2018 - 10.02

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en fersk månedsrapport. Der estimerer de at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,56 millioner fat pr dag i 2019, mens anslaget for 2018 er på 99,13 millioner fat pr dag, sammenlignet med 99,18 millioner fat pr dag i forrige rapport.

Etterspørselen ventes dermed å øke med 1,43 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.

Vekstanslaget for 2018 kuttes til 1,36 millioner fat pr dag,  mens det var 1,44 millioner fat i forrige rapport.

Videre anslår IEA at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 61,98 millioner fat pr dag i 2019, mot et 2018-anslag på 60,26 millioner fat pr dag