An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Equinor fant olje og gass

Odfjell-rigg traff olje- og gasskolonne.

Deepsea Bergen. Foto: Statoil.

Deepsea Bergen. Foto: Statoil.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. juni 2018 - 08.36

Equinor har gjort et lite gass- og oljefunn ved gassfunnet 16/1-6 S i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret om lag 2 kilometer sør for funnbrønnen 16/1-6 S (Verdandi) og 200 kilometer vest for Stavanger. Den traff på en oljekolonne på rundt 95 meter, hvorav 17 meter utgjør effektivt reservoar i klastiske bergarter med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på 2,5-5,5 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Rettighetshaverne vurderer hovedsegmentet til å være drivverdig. Øvrige segmenter vil bli evaluert, og videre avgrensning av oljefunnet er aktuelt, heter det.

Equinor har en eierandel 80 prosent i lisensen, Lundin Norway 20 prosent.

Odfjell-rigg til ny Equinor-jobb

Ifølge meldingen ble det også påtruffet en olje- og gasskolonne på totalt om lag 30 meter i Gridformasjonen i eocen.

I tillegg ble gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) avgrenset med 16/1-29 S, som kom inn som forventet med en gasskolonne på rundt 15 meter i Heimdalformasjonen i paleocen, med svært gode reservoaregenskaper.

Rettighetshaverne vil inkludere funnet i Gridformasjonen og gassfunnet i en totalvurdering av området.

Brønnen ble boret av Odfjell Drilling-riggen Deepsea Bergen, som nå skal bore avgrensningsbrønn 15/3-10 i utvinningstillatelse 025 i midtre del av Nordsjøen, der Equinor er operatør.

Les mer her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.