An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Equinor slipper all info om felt

For første gang gjøres alle undergrunns- og produksjonsdata tilgjengelig for offentligheten for et felt på norsk sokkel.

Fra Volve. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Fra Volve. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Artikkel av: Øystein Byberg
14. juni 2018 - 08.38
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Operatør Equinor har sammen med partnerskapet i Volve besluttet å gjøre all undergrunn- og produksjonsdata fra Volve offentlig tilgjengelig. Dette blir det bredeste dataslippet på norsk sokkel noensinne, fremgår det av en melding fra Equinor.

– Volve er et eksempel på hvordan man benyttet alle muligheter for å forlenge levetiden på feltet. Nå ønsker vi å dele all data om Volve, for å sikre læring og utvikling av fremtidens løsninger.  Vi tror disse dataene kommer godt til nytte og bidra til både økt læring og erfaringsoverføring i industrien og akademia, forteller Jannicke Nilsson, Chief Operating Officer i Equinor.

Produksjon på Volve-feltet begynte i februar 2008, og varte i ca åtte år. På sitt høyeste nivå hadde feltet en produksjon på 56.000 fat per dag, og 63 millioner fat olje ble produsert, før produksjonen opphørte i 2016. Feltet ble utviklet da oljeprisen var lav, og et utradisjonelt konsept ble valgt for å utvinne ressursene enkelt og lønnsomt. Nå får dataene fra feltet nytt liv. Partnerne i Volve var ExxonMobil og Bayerngas.

Et av de konkrete målene med frislippet av data er at studenter fra relevante studieretninger skal kunne trene seg på reelle datasett fra norsk sokkel.

– Vi tror det potensielt ligger et enormt læringsutbytte for studentene ved å få realistiske data å trene seg på. Det gjør at de stiller bedre rustet når de skal jobbe med reelle caser senere, sier Nilsson i meldingen.

Dette er det bredeste og mest komplette datasettet gjort på sokkelen noensinne: Det omfatter totalt omkring 40.000 filer, og inkluderer både statiske modeller og dynamiske simuleringer; brønndata, real-time boredata, produksjonsdata, geofysiske data inkludert tolkninger, diverse rapporter og mer.

– Vi deler data for å stimulere til økt produktivitet og innovasjon i industrien. Vi håper dette datasettet ikke bare vil føre til å hjelpe fremtidens energiinnovatører et stykke på veien, men også at det vil bidra til mer effektiv drift og potensielt bedre samhandling mellom aktører i bransjen vår, sier Nilsson.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.