Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser flere enheter i drift.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Rune Tryti
25. juni 2018 - 07.10

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.212 rigger i operasjon per 22. juni. Det er 14 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.052, ned syv fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger sank med én, til 862. Antallet gassrigger var 188, ned seks fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 160 rigger i drift, opp 21 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, ned én fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart