An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser flere enheter i drift.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Rune Tryti
25. juni 2018 - 07.10

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.212 rigger i operasjon per 22. juni. Det er 14 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.052, ned syv fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger sank med én, til 862. Antallet gassrigger var 188, ned seks fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 160 rigger i drift, opp 21 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, ned én fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart