Energi

Klarsignal til Songa Encourage

Equinor får benytte riggen til boring i Norskehavet. 

Songa Encourage på Norne-feltet. Foto: Tom-Steven K. Eide

Songa Encourage på Norne-feltet. Foto: Tom-Steven K. Eide

Artikkel av: Are  Strandli
27. juni 2018 - 12.17

Petroleumstilsynet har gitt Equinor samtykke til å benytte den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Encourage på Tyrinhansfeltet lisens 073 i Norskehavet.

Samtykket gjelder boring, komplettering, brønnoverhaling, brønnintervensjon og tilbakeplugging.

Riggen som ble ferdigstilt i 2016, eies nå av Transocean etter oppkjøpet av Songa Offshore. 

Produksjonen på Tyrihansfeltet startet i 2009, og ved utløpet av 2016 var det gjort investeringer i feltet på i overkant av 20 milliarder kroner