Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser flere enheter i drift.

Heidrun-feltet. Foto: Statoil

Heidrun-feltet. Foto: Statoil

Artikkel av: Rune Tryti
9. juli 2018 - 06.51

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.234 rigger i operasjon per 6. juli. Det er 15 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.052, opp fem fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med fem, til 863. Antallet gassrigger var 187, uendret fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 182 rigger i drift, opp 10 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart