An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Mer kontanter enn gjeld i Spectrum

Selskapet venter betydelig fall i nettoinntekter.

Rune Eng - Foto: Finansavisen

Rune Eng - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. juli 2018 - 07.21

Basert på foreløpige tall venter Spectrum-ledelsen bruttoinntekter på rundt 37 millioner dollar i 2. kvartal, går det frem av en børsmelding.

Dette vil i så fall være ned fra 38 millioner dollar i samme periode i fjor.

Nettoinntektene ventes til rundt 23 millioner dollar, mot 30 millioner dollar i 2. kvartal 2017.

Forventede nettoinntekter deles mellom «late sales» på rundt 14 millioner dollar (åtte millioner dollar i 2. kvartal i fjor) og «early sales» på rundt ni millioner dollar (22 millioner dollar).

Reduksjonen i «early sales» skyldes ifølge selskapet betydelig lavere multiklientinvesteringer.

Spectrum venter å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus fire millioner dollar, ettersom kontantbeholdningen på 27 millioner dollar overstiger rentebærende gjeld på 23 millioner dollar.

Hele meldingen her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.