An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Ny OPEC-rapport - ser høyere etterspørsel i 2019

Ser samtidig høyere tilbud.

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Artikkel av: Rune Tryti
11. juli 2018 - 14.39
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

OPEC er nå ute med månedsrapporten for Juli 2018

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 15 Opec-landene var 32,327 millioner fat pr dag i juni 2018, mot 32,154 millioner fat pr dag i mai.

Venter etterspørselsvekst fra 2018 til 2019

Opec venter fortsatt at den globale oljeetterspørselen i 2018 blir på 98,85 millioner fat pr dag.

Videre ventes det at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,30 millioner fat pr dag i 2019, med en etterspørselsvekst fra 2018 til 2019 på 1,47 prosent.

2019-anslagene legger til grunn at de nåværende handelsdisputtene i verden snart blir løst, og venter ingen betydelig stigning i handelstariffer, skriver TDN Direkt.

Opec endrer anslaget for etterspørselen etter Opec-olje for 2018 til 32,94 millioner fat pr dag, fra 32,75 millioner fat pr dag i forrige rapport.

I det første anslaget for 2019 anslår Opec nå at etterspørselen etter Opec-olje for 2019 vil bli på 32,18 millioner fat pr dag.

Ser høyere tilbud

Organisasjonen venter at tilbudet av olje utenfor Opec vil stige med 2,00 millioner fat pr dag fra 2017 til 2018, mot en tidligere anslått vekst på 1,82 millioner, slik at tilbudet utenfor Opec i 2018 blir 59,54 millioner fat pr dag, mot tidligere estimerte 59,35 millioner fat pr dag.

I rapporten fremkommer også det første anslaget for tilbudet av olje utenfor Opec, og det ventes nå et tilbud på 61,64 millioner fat pr dag i 2019, som tilsvarer en økning på 2,10 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.