Energi

OPEC spår lavere oljeetterspørsel

Samtidig jekkes produksjonen opp.

Khalid Al-Falih og Mohammad Sanusi Barkindo, hhv. oljeminister i Saudi-Arabia og generalsekretær i OPEC per 14/5 2018. (AP Photo/Ronald Zak)

Khalid Al-Falih og Mohammad Sanusi Barkindo, hhv. oljeminister i Saudi-Arabia og generalsekretær i OPEC per 14/5 2018. (AP Photo/Ronald Zak)

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. oktober 2018 - 15.04

OPEC er torsdag ute med en ny månedsrapport.

Den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for OPEC-landene anslås til 32,76 millioner fat per dag i september 2018 - 132.000 fat per dag høyere enn måneden før.

Jekker etterspørselen litt ned

Den globale oljeetterspørselen for 2018 estimeres nå til 98,79 millioner fat per dag, en nedjustering på 30.000 fat fra forrige rapport.

I så fall snakker vi om en etterspørselsvekst fra 2017 til 2018 på 1,54 millioner fat per dag, som tilsvarer en nedjustering på 80.000 fat.

Blant de største bidragsyterne er først og fremst Kina, men også USA og India.

Den globale oljeetterspørselen for 2019 estimeres nå til 100,15 millioner fat per dag, en nedjustering på 80.000 fat fra forrige rapport.

I så fall snakker vi om en etterspørselsvekst fra 2018 til 2019 på 1,36 millioner fat per dag, som tilsvarer en nedjustering på 50.000 fat.

Jekker tilbudet godt opp

Samtidig jekkes 2018-produksjonen utenfor OPEC (non-OPEC) opp til 59,77 millioner fat per dag.

Dette tilsvarer en oppjustering på 220.000 fat per dag sammenlignet med forrige rapport.

59,77 millioner fat per dag tilsvarer samtidig en vekst på 2,22 millioner fat per dag sammenlignet med 2017.

I forrige rapport var produksjonsveksten utenfor OPEC estimert til 2,02 millioner fat per dag.

USA, Brasil er driverne

2019-produksjonen utenfor OPEC (non-OPEC) estimeres nå til 61,89 millioner fat per dag.

Dette tilsvarer en oppjustering på 180.000 fat per dag sammenlignet med forrige rapport.

61,89 millioner fat per dag tilsvarer en vekst på 2,12 millioner fat per dag sammenlignet med 2018.

I forrige rapport var produksjonsveksten utenfor OPEC estimert til 2,15 millioner fat per dag.

USA, Brasil, Canada, Storbritannia, Kazakhstan og Australia er vekstdriverne, mens Mexico, Norge, Indonesia og Vietnam ventes å trekke mest ned.