Energi

Skal granske brann på Seadrill-rigg

Petroleumstilsynet vil avdekke bakgrunnen for en brann på boreriggen West Phoenix.

West Phoenix. Foto: Seadrill.

West Phoenix. Foto: Seadrill.

Artikkel av: Are  Strandli
8. november 2018 - 12.09
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Petroleumstilsynet skal granske brannen som oppstod i slam-laboratoriet om bord på den halvt nedsenkbare boreriggen West Phoenix.

Det opplyses at brannen ble slukket, og at det ikke er meldt om personskader som følge av hendelsen.

West Phoenix jobbet med leteborin i Norskehavet for Equinor da brannen oppsto.

- Vi har besluttet å granske denne hendelsen, og et granskingslag fra Ptil har nå startet arbeidet med undersøkelser om bord på innretningen, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

- Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring, heter det.