Energi

Polarcus og PGS i patentkrangel

Møtes i retten «down under».

Duncan Eley. Foto: Polarcus.

Duncan Eley. Foto: Polarcus.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. desember 2018 - 07.10

Polarcus har akseptert rettsforhandlinger etter et patentkrav fra PGS Australia tilknyttet tre seismikkundersøkelser i landet, og prosessering av data, går det frem av en børsmelding.

Forhandlingene kommer tre år med periodisk korrespondanse fra PGS, der Polarcus - med støtte fra «ledende patentekspertise» har lagt frem «overveldende beviser» for at deres aktivitet ikke brøt med patentet.

Polarcus understreker at kravet vil bli «kraftig imøtegått», og legger til at det ikke har noen innvirkning på noe prosjekt utenfor Australia.

Hovedkravet fra PGS har ifølge Polarcus tidligere blitt vurdert til å være upatenterbart av amerikanske patentmyndigheter, og selskapet har som intensjon «å utfordre gyldigheten av alle relevante aspekter ved PGS' Australia-patent».