An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Oljeprisen stiger tross vekstfrykt

Foto: Virojt Changyencham / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Virojt Changyencham / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
21. januar 2019 - 22.25

Oljeprisen stiger mandag kveld på tross av svake nøkkeltall fra Kina og en ventet negativ rapport fra IMF.

Et fat nordsjøolje omsettes onsdag kveld for 62,68 dollar, opp 0,28 prosent.

Lettoljen klatrer også og legger på seg 0,19 prosent til 53,90 dollar.

Svakere vekst i Kina

Mandag formiddag kom nok en bekreftelse på at den kinesiske økonomien sliter med å opprettholde vekstakten. At Kina viser svakhet er på ingen måte godt nytt for oljeprisen.

Kinesisk brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste 6,4 prosent i 4. kvartal, noe som var i henhold til forventningen.

For hele 2018 vokste kinesisk BNP 6,6 prosent, noe som er den svakeste veksten siden 1990.

Samtidig er det viktig å ta et steg tilbake. Verdens nest største økonomi vokser i enrom hastighet. Med en vekstrate på 6 prosent dobles BNP på mindre enn 12 år.

Den kinesiske arbeidsledigheten var ved utgangen av desember på 4,9 prosent, mens detaljhandelen i landet steg 8,2 prosent.

På den positive siden vokste industriproduksjonen med 5,7 prosent i desember. Ifølge Direkt Makro lå forventningen på 5,3 prosent.

IMF reviderer ned sitt vekstestimat

Den globale veksten representerer en av grunnpilarene for oljeetterspørselen. Mandag offentliggjorde Det internasjone pengefondet en rapport der veksten for de neste årene revideres ned.

IMF spår nå en vekst på 3,5 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020.

Dette tilsvarer en nedjustering på 0,2 og 0,1 prosentpoeng fra forrige oppdatering i oktober, da estimatene også ble jekket ned grunnet handelskonflikten mellom USA og Kina.

Til sammenligning spår OECD en vekst på 3,54 prosent i 2019 og 3,50 prosent i 2020.

- Den ytterligere nedjusteringen siden oktober gjenspeiler delvis en videreføring av det svakere momentumet i 2. halvår 2018, inklusive i Tyskland etter introduksjonen av nye utslippsstandarder for biler, går det frem av dagens WEO-rapport.

- I Italia tynger bekymringene for statsgjeld og finansiell risiko innenlandsk etterspørsel, men nedjusteringene skyldes også svakere sentiment i finansmarkedene, så vel som at tilbakeslaget i Tyrkia ser ut til å bli større enn ventet, heter det videre.

OPEC leverer

I desember kuttet OPEC 600.000 fat om dagen, samtidig som de formaliserte kuttene som skal gjøres det neste halve året. Det kan virke som at markedet har tillit til OPEC og at man ikke tror på for stor oppsiderisiko i produksjonsestimatene for USA i 2019.

Se også: Ser oljepris på 70 dollar

Myrseth om IMO 2020

I mandagens utgave av Finansavisen kan du lese Stig Myrseths betraktninger om IMO 2020.

Den erfarne forvalteren tror at bunkerolje nærmest kan bli uselgelig etter innføringen av de nye reglene og at et etterspørselssjokk etter marint diesel kan øke etterspørselen etter råolje med omlag én million fat om dagen.

Sprengt kapasitet hos raffineriene kan dermed drive dieselprisene til himmels, noe som også er idéen bak Torbjørn Kjus' veddemål hos Vistin Pharma.

De amerikanske markedene er stengt mandag på grunn av helligdagen Martin Luther King Day.