Energi

Nye knalltall fra DNO

Har gjort det for åttende gang på ti år.

Tawke. Foto: DNO ASA.

Tawke. Foto: DNO ASA.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. februar 2019 - 07.10

DNO hadde ved utgangen av 2018 1P CWI-reserver (company working interest) på 240 millioner fat oljeekvivalenter, uendret fra samme tidspunkt året justert for produksjon og tekniske revisjoner, går det frem av selskapets årlige reserve- og ressursrapport, publisert mandag.

2P CWI-reservene var ved utgangen av året på 376 millioner fat oljeekvivalenter, mot 384 millioner ved utgangen av 2017.

DNOs reserveerstatningsrate for 1P-reservene har dermed nådd eller oversteget 100 prosent i åtte av de ti seneste årene.

Ved Tawke-lisensen (som inkluderer både Tawke- og Peshkabier-feltene) var 1P-reservene på 348 millioner fat oljeekvivalenter, uendret sammenlignet med ett år tidligere.

Tawke-lisensens 2P-reserver var på 502 millioner fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2018, ned fra 513 millioner fat året før.

Les mer her.