An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen

Vindkraftproduksjonen økte med hele 36 prosent fra 2017 til 2018. Dette er det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Hywind utenfor Kværner Stord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Hywind utenfor Kværner Stord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
7. februar 2019 - 14.57
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Vindkraftproduksjonen tilsvarte i 2018 gjennomsnittsforbruket til omtrent 240.000 husholdninger. Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) må den rekordhøye produksjonen ses i sammenheng med flere nye vindparker de siste årene.

– Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017 og utsikter til enda høyere investeringer for 2018 og 2019 trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon også fremover, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

Spesielt viktig er utbyggingen av vindparken på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet oppstart innen 2020 og at den årlige vindproduksjonen i parken vil ligge på 3,6 TWh (terrawattimer) – noe som er nesten like mye som den samlede vindkraftproduksjonen i 2018.

Selv om vindkraften øker mye, er fremdeles vannkraft dominerende i kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 95 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2018, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent. Sammenlignet med 2017 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 0,7 prosentpoeng.

Det totale bruttoforbruket av strøm økte med 1,9 prosent fra 2017 til 2018 og er det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Det var en økning i strømforbruk for alle forbruksgruppene i 2018.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.