Energi

Kraftig fall i antall rigger

Det er færre rigger i drift i Nord-Amerika.

Oljerigg i Midland, Texas. Foto: Jacob Ford/Odessa American via AP.

Oljerigg i Midland, Texas. Foto: Jacob Ford/Odessa American via AP.

Artikkel av: Martine Holøien
23. mars 2019 - 14.27

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.121 rigger i operasjon per 22. mars. Det er 66 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.016, ned 10 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 9 rigger, til 824. Antallet gassrigger var 192, ned én fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 105 rigger i drift, ned 56 fra uken før. I Mexicogulfen var det 20 rigger i drift, ned to rigger fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart