An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Jobb & karriere

Disse utsettes mest for uønsket seksuell oppmerksomhet

Fire prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge tall fra SSB.

Foto: Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
11. januar 2018 - 10.30
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I alt 4 prosent av de sysselsatte fortalte at de i 2016 ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende én gang i måneden eller oftere, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold.

Sykepleiere er den mest utsatte yrkesgruppen. Her er andelen som har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet 17 prosent.

Statistikken ble første gang utarbeidet i 1989, og har vært noenlunde stabil siden.

– Den gang oppga 3 prosent at de hadde vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen lå lenge mellom 2 og 3 prosent, med en topp i 2013 på 5 prosent, sier Revold.

Det er kvinner i aldersgruppen 18–24 år som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. I 1989 lå andelen på 8 prosent, mens den i 2016 hadde økt til 13 prosent.

Hos menn mellom 18 og 24 år steg andelen til 4 prosent i 2016, men for aldersgruppene over, de mellom 25 og 44 år og de mellom 45 og 66 år, har den ligget stabilt på 1 og 2 prosent siden slutten av 1980-tallet. (©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.