Jobb & karriere

Advokatlønningene stuper - så «lav» er snittlønnen

Nå tjener advokatene mer i Bergen enn i Oslo.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
20. februar 2018 - 13.38

Snittlønnen for advokater var i fjor rett i underkant av 900.000 kroner. Gruppens reelle kjøpekraft falt med tre prosent, viser Advokatforeningens lønnsundersøkelse, som er gjennomført av analysefirmaet Kantar TNS.

– Den faktiske kjøpekraften for ansattadvokatene har blitt svekket med nesten fem prosent i perioden fra 2011 til 2017, sier Harald Djupvik, som er ansvarlig for undersøkelsen i Kantar TNS, til Advokatbladet.

Det er særlig to grupper advokater som opplever svak lønnsutvikling; ansatte advokater og bedriftsadvokater.  Organisasjonsadvokatene holder derimot tritt med inflasjonen.

– Vi har tall tilbake fra 2011, og tendensen er helt tydelig: Kjøpekraften er tapt i størrelsesorden fem prosent totalt fra 2011 til 2017, mens bedriftsadvokatene har mistet cirka syv prosent kjøpekraft. I samme periode har kvinneandelen økt med nesten ti prosent. Vi vet at kvinnelige advokater av ulike årsaker har lavere lønn enn mannlige, dette handler ikke om lønn i seg selv, men om hvilken type oppdrag de påtar seg. Dette kan være en indirekte årsak til at lønnene i snitt faller, sier Djupvik.

Snittlønnen for advokatene var 898.714 kroner i 2017, ned fra 903.283 kroner året før.

Bergen har de best betalte advokatene. Her var snittlønnen 981.042 kroner i fjor, opp hele 12,4 prosent fra 873.001 kroner i 2016.

Oslo-advokatene lå på 964.536 kroner, ned fra 1.012.193 kroner året før.

Du finner flere tall i Advokatbladet