Jobb & karriere

Prester skal fortsatt gå med dødsbud

En ny beredskapsavtale for prester er på plass. Det er fortsatt prester som skal overlevere dødsbudskap, men det gjøres endringer i prestenes beredskap.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
13. februar 2018 - 13.45

Avtalen, som gjelder fra 4. juni i år regulerer beredskap og utrykning knyttet til dødsbud på vegne av politiet, samt uoppsettelige tjenester.

Beredskap er tatt ut av prestens arbeidstid. Det som før ville gitt mye avspaseringstid for prester, vil nå frigjøres til prestetjeneste i et omfang på mellom 30 og 50 presteårsverk. Det godtgjøres for både beredskapsuker og for utrykning.

Skal se på rutiner

Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som gjennomgår utfordringer og rutiner knyttet til HMS i forbindelse med å gå med dødsbudskap.

– Avtalen gir en god og tilfredsstillende løsning på det viktige samfunnsoppdraget det er å gå med dødsbudskap på vegne av politiet, sier HR-sjef Sissel Vartdal i Kirkerådet, som har sittet på den ene siden av forhandlingsbordet.