Jobb & karriere

Fire kjennetegn på ledere som sporer av

Professorer mener det er spesielt fire fellestrekk som må også sile ut kandidater som kan spore av. 

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
17. mars 2018 - 11.36

Ledere som sporer av, har noen fellestrekk, skriver Ole I Iversen, Førsteamuensis II ved Insitutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Business Review.

Her er fire faresignaler:

  1. Lytter lite og selektivt. Ledere som sporer av, har en tendens til å lytte for lite og er mer opptatt av å fortelle hvordan ting skal være enn å stille undersøkende spørsmål. Ledere som ønsker å fremstå som spesielt sterke, selvstendige og besluttsomme, kan dermed ofte ta raske beslutninger på sviktende grunnlag. Overdreven tiltro til egne vurderinger er en kjent feilkilde når dårlige ledere tar beslutninger.
  2. Mangler etisk refleksjon. Når uheldige avgjørelser avdekkes, forsvarer mange ledere seg med at de ikke har gjort noe ulovlig. Dette avdekker en manglende evne til etisk refleksjon hos de samme lederne.
  3. Kritikerne skyves ut på gangen. Et annet problem er ledere som ikke verdsetter kritiske røster. Ledere som er for dominerende, og ikke verdsetter mangfold. De ser på kritiske spørsmål som en trussel mot egen autoritet. Dårlige ledere verdsetter ikke de som tenker annerledes og stiller spørsmålstegn ved «etablerte» sannheter, eller de som tør å stille kritiske spørsmål til lederens forslag. De som er kritiske, blir gjerne skjøvet ut og satt på gangen, mens de som er positive blir invitert inn i varmen. Dette betyr at viktig styringsinformasjon etter hvert uteblir, og at man risikerer igjen å ta beslutninger på sviktende grunnlag. Dette er som regel første skritt på vei mot skandalen.
  4. Ledelse uten korrektiv. En annen konsekvens av manglende aksept for åpenhet og kritiske tilbakemeldinger i en organisasjon er at topplederen heller ikke får tilbakemelding som kan korrigere egen atferd. Dette betyr i mange tilfeller at lederen selv vurderer sin egen atferd og prestasjon, uten korrektiver eller tilbakemeldinger fra andre. De ender ofte med en annen oppfatning av virkeligheten enn det omgivelsene har. Etter hvert faller disse lederne for eget grep.