Jobb & karriere

Derfor får kvinnelige gründere mindre støtte

De som sitter på pengesekken til offentlige næringsfond, tror det er mindre lønnsomt å gi bevilgninger til kvinner enn til menn.

Foto: Alliance / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Alliance / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
6. april 2018 - 11.03

Kvinnelige bedriftsledere anses for å ha mindre ressurser og vilje til å satse på at bedriften skal vokse, viser en studie ved Luleå tekniske universitet, publisert i Harvard Business Review, ifølge forskning.no.

Men svenske forskere fant ingen forskjell på suksess i bedriftene avhengig av om de ble drevet av en kvinne eller mann.

Tidligere forskning ved samme universitet har vist at kvinnelige entreprenører i snitt fikk 25 prosent av det beløpet de søkte om, mens menn fikk halvparten av hva de ba om fra offentlige svenske næringsfond.

I studien tok forskerne utgangspunkt i søknader til fire offentlige svenske fond som deler ut risikokapital, skriver forskning.no. Personene som vurderte søknadene, led av fire tydelige forestillinger om hvordan kvinnelige bedriftsledere er i motsetning til mannlige:

  • Kvinner er forsiktige og redde for risiko. Menn er ambisiøse og risikovillige
  • Kvinner nøler med å få en bedrift til å vokse, mens menn vil satse på utvidelse
  • Kvinner har lite ressurser til å satse på høy vekst, mens menn har det
  • Kvinners bedrifter presterer under middels, menns bedrifter presterer bra

- De svenske funnene støtter funn fra norsk forskning og vi ville sannsynligvis få lignende funn i Norge, sier professor Elisabet Ljunggren ved Nord Universitet til forskning.no.

Sammen med sin kollega Gry Alsos fant Ljunggren i en studie fra 2016 at norske kvinnelige entreprenører blir vurdert noe annerledes enn mannlige entreprenører.

- Selv når kvinner har relevant erfaring, ble det tillagt mindre vekt av fondet, forteller Ljunggren.