An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Jobb & karriere

Så store blir lønnstilleggene

Spekter har kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, Så store blir tilleggene.

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

Artikkel av: Øystein Byberg
11. april 2018 - 06.21

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter i en pressemelding.

Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. For helseforetakene og andre sykehus, vil det bli fastsatt datoer for det videre forhandlingsløpet senere. 

For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på 1.950 kroner pr år. Det gis et ytterligere tillegg på 4.875 kroner pr år til arbeidstakere med en årslønn på 417.726 kroner eller lavere (gjelder ikke lærlinger og unge arbeidstakere). Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

For medlemmer i Unio og SAN forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, med unntak av i helseforetak/sykehus der fordelingen av sentralt og lokalt fastsatte tillegg forhandles senere.

Forhandlinger med Akademikerne er avtalt fredag 13. april.

Spekter forutsetter at normen fra frontfaget legges til grunn i de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet, og at forhandlingene føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter

Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.