Jobb & karriere

Hvor fort er det mulig å lære et nytt språk?

Mange av oss har kanskje kjent på en følelse av frustrasjon i en språklæringsprosess, hvor lang tid tar det, egentlig?

Foto: Isa Fernandez Fernandez / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Isa Fernandez Fernandez / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
30. juli 2018 - 13.05

Jim Cummins, professor emeritus ved Universitetet i Toronto, har vært sentral i forskningen om hvor lang tid det tar å lære et språk. Han anslår at det tar 1-3 år å lære seg «Basic Interpersonal Communicative Skills(BICS)», eller grunnleggende, mellommenneskelige kommunikative egenskaper, gitt at det øves nok, skriver forskning.no.

Et nytt språk på akademisk nivå krever derimot 5-7 år eller mer, anslår Cummins.

Ifølge Bente Ailin Svendsen, professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, kan polyglotter ofte lære seg deler av et språk veldig fort, for eksempel som forberedelse til ferie. Men mer vanlig er det nok at man har litt anlegg for å lære språk, såkalt språkøre, skriver nettstedet.

- Det beste er å lære slik som barn lærer språk, å «bo i språket». Skal du lære italiensk, er det bedre å være i Italia, sier Hanne Gram Simonsen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Simonsen forteller videre at jo yngre du er, jo bedre. I tillegg ser det ut som at de som allerede kan flere språk har lettere for å lære seg nye språk, og det kan skyldes at man har blitt vant til en viss tenkemåte. Kanskje har man lettere for å trekke paralleller og se likheter mellom ulike språk. Avstanden mellom morsmålet ditt og det andre språket er også en faktor.

- I en innlæringsperiode kan et av språkene du allerede kan, komme i veien. Er du for eksempel god i fransk, og skal lære italiensk, kan det oppstå noen problemer i starten. Men du får også mye gratis, da det er mange likheter mellom disse språkene, sier Simonsen til forksning.no.

Et tips fra henne er å gå i barndommen og for eksempel se på barne-tv, der det brukes enklere språk.