Jobb & karriere

Økonomidirektør

Publisert: 22.03.2018
Søknadsfrist: Snarest

Skeidar er Norges største privateide selskap innen møbler og interiør.  Møbelkjeden eies av konsernselskapet SkeidarLiving Group AS (SLG). SLG fungerer som leverandør av alle fellestjenester i konsernet og overfor kjeden. Dette innebærer sortimentsutvelgelse, innkjøp og logistikktjenester, markedsføring og felles økonomi- og rapporteringstjenester.  SLG er en sentralstyrt kjede, hvor varehusenes hovedansvar er salg til kunder og annen kundeoppfølging, samt effektiv drift i henhold til kjedens driftsrutiner.

Kjeden er landsdekkende og har pr. januar 2018 52 møbel- og interiørvarehus med et samlet salgsareal på ca. 200 000 m² og en omsetning i 2017 på ca. 2 000 MNOK. Butikknettet strekker seg fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

SLG er inne i en spennende omstillingsfase for å forbli ledende og konkurransedyktig i en ny og krevende fremtid.  SLG tror at fremtiden innenfor all handel, og derigjennom også for møbel og interiør vil være en kombinasjon av fysisk og elektronisk handel.  Varer vil bli billigere og ha korte leveringstider rett hjem til kunde.  SLG skal derfor de neste 2 årene gjennom et betydelig IT løft for å sikre gode elektroniske løsninger i alle ledd av virksomheten, inkludert ny og moderne nettbutikk.  Denne omstillingen vil innebære store endringer i måten «back office» løser og leverer sine tjenester på.  På denne bakgrunn søker konsernet etter en erfaren og dynamisk økonomidirektør.
 

Økonomidirektør

Økonomidirektøren vil ha det overordnede ansvaret for hele konsernets økonomi- og finansfunksjon. Dette innebærer avdelingene regnskap og rapportering, controlling, juridisk og forretningsutvikling. Stillingens hovedoppgave vil være å drifte og utvikle økonomi og regnskapsfunksjonen i selskapet, herunder utvikle de systemene som benyttes. Videre vil vedkommende arbeide tett opp mot ledergruppen og vil være en viktig sparringspartner for konsernets ledelse. Stillingen rapporterer til konsernsjefen og inngår i selskapets ledergruppe.

 Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for forretningsmodell og intern forretningsstruktur
 • lede regnskaps- og controlling avdelingen i selskapet
 • overordnet ansvar for regnskapsavslutning og rapportering til ledelse og styret, herunder oppfølging og videreutvikling av rapporteringsmaler og KPI'er 
 • utarbeidelse av finansiell plan, samt gjennomføre økonomiske analyser og følge opp drift og lønnsomhet i verdikjeden
 • ansvarlig for gjennomføring og oppbygging av budsjett- og prognoseprosess 
 • likviditetsplanlegging og likviditetsstyring, herunder den totale fundingsituasjonen i konsernet
 • formelt ansvarlig for juridisk selskapsstruktur, kjedeavtaler, franchiseavtaler styreinstruks, fullmaktsnivåer, avtaler og formalia mm
 • oppfølging av valuta- og rentesikring, samt være selskapets kontaktperson mot banken
 • videreutvikle rutiner, prosesser og systemer for å sikre god internkontroll og compliance i selskapet 
 • bistå i å identifisere forbedringsområder og bidra til at disse blir realisert
 • ad hoc prosjekter og analyser

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • solid operasjonell erfaring fra økonomi og regnskap 
 • erfaring fra tilsvarende rolle innenfor retail 
 • god ledererfaring
 • sterk IT og systemforståelse
 • erfaring fra endringsprosesser
   

Personlige egenskaper

Den ideelle kandidaten er analytisk, forretningsorientert og har fokus på kvalitets- og forbedringsprosesser, med nærhet også til detaljene. Videre er vedkommende selvstendig, driftig og får ting til å skje. Den rette kandidaten utviser et stort engasjement for det hun/han holder på med, er trygg på seg selv og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. Fleksibilitet og gode kommunikative egenskaper vektlegges også. 

Vi tilbyr

 • spennende mulighet i et selskap med ambisiøse mål 
 • hyggelig arbeidsmiljø 
 • konkurransedyktige betingelser