Jobb & karriere

To ambisiøse eiendoms- og investeringsanalytikere

Publisert: 27.02.2018
Søknadsfrist: 15. mars 2018

Stillingene er nyopprettede og de nye medarbeiderne vil arbeide i et tett samspill med adm. direktør og CFO.

Stillingene vil bl.a. inneholde følgende arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide investeringscases og finansiell modellering
  • Selskapets egen portefølje
  • Prosjekter (kjøp, salg, utvikling)
  • Egne initiativer
 • Utarbeide analyser/ rapporter
  • Selskapets egen portefølje
  • Markeder/ sektorer
  • Områder (geografisk, bransje, etc.)
 • Utarbeide presentasjoner og presentere case overfor;
  • Styre og eiere
  • Overfor interessenter, samarbeidspartnere og leietakere
 • Delta i kjøp/ salgstransaksjoner og finansieringsarbeid
 • Løpende rapportering til styre og samarbeidspartnere
 • Utvikle/ implementere malverk og analyseverktøy
 • Prosjektleder eiendomsforvaltning/ -utvikling (mindre prosjekter)
 • Prosjektdeltaker eiendomsforvaltning/ -utvikling (større prosjekter)
 • Diverse ad-hoc og forefallende oppgaver

Stillingene rapporterer til CFO.

Kompetanse

Aktuelle kandidater har trolig en Mastergrad innen økonomi, finans, ind. øk., eiendomsforvaltning/ -utvikling eller ingeniørfag.

Vi ser etter kandidater med 2 – 5 års arbeidserfaring, gjerne med erfaring fra transaksjonsmiljø eller transaksjonsrådgivningsmiljø. Vedkommende bør ha erfaring med investeringsanalyser og gjerne også verdivurderinger og utarbeidelse/ presentasjon av caseløsninger.

Aktuelle kandidater kan f.eks. komme fra et konsulentmiljø, corporate finance/ bank/ finans/ forvaltning, business controlling, næringseiendom/ næringsmegling, m.m.

Vi er på jakt etter kandidater som er positive og som har en team- og samarbeidsorientert og pliktoppfyllende innstilling.

Andre egenskaper som vektlegges vil være:

 • Selvstendighet og initiativ
 • Analytiske evner
 • God fremstillingsevne
 • Evne til å holde mange baller i luften på en gang (multitasking)
 • Struktur
 • Tenke strategisk og operativt
 • Fleksibilitet
 • Arbeidskapasitet

Vedkommende må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig og fortrinnsvis meget dyktig innen Microsoft Office produktene (særskilt finansiell modellering ved bruk av Excel, men også fremstilling ved bruk av PowerPoint mv).

FORNEBUPORTEN TILBYR:

FP tilbyr en variert og spennende jobb med utviklingsmuligheter i et meget anerkjent konsern, samt mulighet for å være med på å videreutvikle et ambisiøst eiendomsmiljø.

I tillegg tilbys;

 • et godt og teamorientert arbeidsmiljø
 • trivelige og fremtidsrettede lokaler
 • gode servicetilbud for ansatte
 • konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (930 85 543).

Om selskapet

Eiendomsselskapet Fornebuporten (heretter kalt FP) er et heleiet datterselskap av Aker ASA (heretter kalt Aker), og representerer Aker-konsernets eiendomssatsing.

FP har siden etableringen i 2011 utviklet ca. 150.000 kvm nærings- og boligareal, tilsvarende en brutto eiendomsverdi på til sammen ca. NOK 7 mrd. på Fornebu og i Aberdeen. I tillegg forvalter FP en portefølje av industrieiendommer med en verdi på over NOK 1.5 mrd. og årlige leieinntekter på mer enn NOK 100 mill.

FP ervervet høsten 2017 Koksa II tomten på Fornebu. Selskapet besitter nå en betydelig tomtebank innenfor både bolig og næring på Fornebu som nå skal utvikles. Deler av denne tomtebanken vil utvikles i partnerskap med noen av Norges mest kapitalsterke miljøer.

Videre har selskapet en opportunistisk tilnærming til mulige investeringsmuligheter innenfor eiendom. Dette inkluderer blant annet kjøp av pågående utviklingsprosjekt innenfor bolig, samt mulighet til å ta en posisjon innenfor det nordiske hotellmarkedet.