Jobb & karriere

Daglig leder Lerøy Sjøtroll

Publisert: 06.04.2018
Søknadsfrist: 30.04.18

Lerøy Sjøtroll er et produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS. Begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 17,3 milliarder og har mer enn 3 500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og 10 settefiskanlegg. Produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til foredling. 

Selskapets nåværende daglige leder går etter eget ønske over i ny rolle i konsernet. Lerøy Sjøtroll søker derfor etter en resultatorientert person med stor arbeidskapasitet og gode lederegenskaper. Stillingen har som hovedansvar å utvikle en viktig del av konsernets  verdikjede, primært lokalisert i Hordaland, i nært samarbeid med kolleger, konsernets  ledelse og selskapets styre. Med bakgrunn i selskapets virksomhet må den som får stillingen også påregne en utstrakt reisevirksomhet i regionen. Leder for selskapet rapporterer  operasjonelt til konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group ASA.

Viktige arbeidsområder:
• Produksjon i ferskvann og på sjø
• Videreutvikle organisasjonen og nøkkelfunksjonene i selskapet
• Strukturert forbedringsarbeid
• Samhandling med konsernets øvrige produksjons- og salgsselskap
• Utarbeide beslutningsunderlag for bruk i konsernets ledelse og til selskapets styre
• Bidra til godt samarbeid mellom selskapet, ansatte og lokalsamfunn

Kvalifikasjoner:
Vi søker en person med kunnskap om, og erfaring fra, næringens verdikjede og med stort engasjement for å utvikle konsernets havbruksvirksomhet i regionen. Det er videre ønskelig med høyere utdanning (Bachelor/ Master eller lignende) innen havbruksrelaterte fagområder.Personen vi søker må ha stor arbeidskapasitet, gode samarbeids- og lederegenskaper samt være resultatorientert.

Vi kan blant annet tilby:
• Gode utviklingsmuligheter
• Arbeid i et ekspansivt og spennende miljø
• Arbeid i et internasjonalt rettet miljø
• Konkurransedyktige betingelser

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til Konserndirektør Havbruk, Stig Nilsen på e-post: sni@leroy. no og mobil: 913 95 839 eller Styrets leder, Helge Singelstad på e-post: hs@leroy.no og mobil 91 66 10 01. Søknadsfrist 30.04.18