Jobb & karriere

Banksjef økonomi og finans / CFO

Publisert: 22.02.2018
Søknadsfrist: 15. mars 2018

Då vår noverande økonomi- og finanssjef går av med pensjon, søkjer vi etter ein ny dyktig og operativ erstattar. Stillinga som Banksjef økonomi og finans rapporterer til adm. direktør, er medlem av leiargruppa i banken og har personalansvar for medarbeidarane på seksjonen. Stillinga krev eit strategisk perspektiv, for å bidra til å framtidsrette banken og for å utvikle eiga avdelinga innanfor økonomiforvalting og rapportering. Stillinga og avdelinga er knytt til banken sitt hovudkontor i Volda, der alle fagmiljø og fellesfunksjonar er samla.

Dei viktigaste oppgåver og ansvar vil være
 • Leiing av avdelinga og ansvar for implementering av gode og effektive rutinar
 • Rekneskap, økonomi- og likviditetsstyring
 • Budsjett, økonomiske analysar, prognosar og nøkkeltal
 • Månads-, kvartals- og årsrapportering innanfor gitte fristar
 • Lovpålagt rapportering til m.a. Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå
 • Delta i leiargruppa og vere ein aktiv part i vidareutvikling av banken 
Kvalifikasjonar og erfaring
 • Høgare økonomisk utdanning; siviløkonom eller tilsvarande
 • Relevant og god erfaring frå revisjon, finans, økonomi- og rekneskapsarbeid
 • Kunnskapar innanfor rekneskap og IFRS, samt god digital forretningsforståing
Eigenskapar
 • Analytisk og strukturert
 • Sjølvstendig, initiativrik og løysingsorientert
 • Effektiv i bruk av IT- og rekneskapssystem
 • Gode leiareigenskapar og gode evner til å kommunisere både skriftleg og munnleg.

Vi kan tilby gode vilkår i eit positivt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Gode pensjons-, forsikrings- og andre tilsettevilkår.

Søknad sendast på e-post til Banksjef HR Vidar Egset vidar.egset@sparebanken.no