Jobb & karriere

LEDER NÆRINGSLIV SØRE SUNNMØRE

Publisert: 02.11.2018
Søknadsfrist: 30. november 2018

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset

i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital

på over 69 milliarder kroner, 390 ansatte og 28

kontor. Banken har over mange år bygget opp et

stort kompetansemiljø relatert til person- og

bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Sammen med datterselskapet Møre

Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for

personer, bedrifter og det offentlige.

Sparebanken Møre er en aktiv og engasjert bidragsyter

i utviklingen av samfunns- og næringslivet i

Møre og Romsdal. Vår tilstedeværelse i lokalmiljøene

gir oss en unik mulighet til å delta på

arenaer som bringer utviklingen i vår region

fremover. Banken har sterk kredittrating både

nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker en engasjert og fremtidsrettet leder som vil satse og bidra til å skape en fremtid sammen med våre kunder i et offensivt

og dynamisk næringsliv på Søre Sunnmøre. Sparebanken Møre har kunder innenfor et bredt spekter av bransjer og vår nye leder

for næringsliv skal bidra til å styrke vår posisjon ytterligere på Søre Sunnmøre. Kvalitetssikring av kredittbehandling, analyser og

risikoovervåkning er sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen har resultatansvar for avdelingen og rapporterer til divisjonsleder Næringsliv.

KVALIFIKASJONER, ERFARINGER OG EGENSKAPER

• Du har relevant utdanning og bransjekunnskap,

med gode lederegenskaper

• Du er forretnings- og resultatorientert

med solid regional kunnskap

• Du har en engasjerende og involverende lederstil

med evner til å utvikle og motivere medarbeidere

• Du er fremoverlent, synlig og kommuniserer godt

• Du er beslutningsdyktig, løsningsorientert og handlekraftig

Vi er opptatt av å ha et åpent og initiativrikt miljø med vekt på

samarbeid, utvikling og kompetansedeling. I Team Møre får du

en spennende arbeidshverdag i en solid og lønnsom bedrift med

dyktige medarbeidere og et svært godt arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

Leder divisjon næringsliv, Terje Krøvel, tlf. 911 53 630

Personal- og organisasjonssjef, Anton Flåen, tlf. 995 00 260

Senior bedriftsrådgiver i MRB Jan-Inge Sætre, tlf. 905 16 715

Registrer din søknad elektronisk på sbm.no eller mrb.no innen 30. november 2018.