Jobb & karriere

Leder Avdeling Operasjonell risiko

Publisert: 19.10.2018
Søknadsfrist: 15.11.18

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som sammen med oss ønsker å skape gode opplevelser for kundene. Her finner du en oversikt over ledige stillinger i Sparebanken Møre. Finner du ingen stilling som passer deg er det også mulig å legge inn en åpen søknad.​

Leder Avdeling Operasjonell risiko

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal med 380 ansatte og 28 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

Seksjon Risikostyring og Compliance har ansvaret for å optimalisere konsernets risikostyring gjennom strategiprosesser, organisering, rutiner og operativ drift. Dette arbeidet medfører at konsernet når fastsatte mål, sikrer verdier og høy kvalitet på rapportering og etterlevelse av lover og regler. Seksjonen ledes av Erik Røkke.

Vi styrker nå området operasjonell risiko ytterligere gjennom å organisere dette i en egen avdeling.

"Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller system, menneskelige feil eller eksterne hendelser"

Ønsker du å ta ansvar for forretningsmessig implementering av operasjonell risiko?
• Forbedre og vedlikeholde bankens rammeverk for operasjonell risiko
• Delta i prosjekt og være med å implementere nye systemløsninger i banken
• Bidra til at konsernet tilpasser seg pålagte krav og endringer
• Kategorisering og organisering av risikoer, samt ansvar og roller knyttet til de ulike risikoene
• Delta i relevante fagmiljø i og utenfor konsernet
• Bidra bevisstgjøring rundt operasjonell risiko i konsernet
• Rapportering til styre og konsernledelse

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?
• Du er nøyaktig, analytisk, systematisk og har interesse for rammeverk, retningslinjer, roller og ansvar
• Du er en aktiv lytter og er spørrende av natur
• Du trives med prosjektledelse, følger opp leveranser og leverer gode resultat
• Du liker å arbeide i team og er en god relasjonsbygger
• Du trives med selvstendig arbeid og følger din egen fremdriftsplan
• Du skriver godt og formidler med engasjement
• Du er imøtekommende, har godt humør og bidrar positivt for kollegene dine

Våre krav til utdannelse og erfaring
• Høyere utdannelse - gjerne mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
• Prosjekt-/konsulenterfaring fra større område/virksomhet og erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr deg en jobb innenfor et fagområde med stort fokus fra ledelsen i konsernet! En faglig og personlig utvikling med spennende, selvstendige og utfordrende oppgaver.

Kontaktpersoner:

Erik Røkke
Leder Seksjon Risikostyring og Complianse
97113383

Anton Flåen
Personalsjef
99500260