Jobb & karriere

Veterinær/Fiskehelsebiolog

Publisert: 19.04.2017
Søknadsfrist: Snarest

SalmoNor AS driver oppdrett av laks i Ytre Namdal. Selskapet har sju matfisktillatelser, en visningstillatelse og eget settefiskanlegg. Administrasjonen ligger på Rørvik i Vikna kommune. I SalmoNor har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og miljøvennlig drift da vi mener at et godt miljø for fisken også vil gi sunn og god mat, sikre arbeidsplasser og lønnsom drift. Selskapet har i dag 30 motiverte ansatte, som årlig produserer 10.000 tonn laks – tilsvarende 52,5 millioner måltid. Hovedkontoret ligger i Rørvik og daglig leder er Vibecke Bondø. Selskapet er i kontinuerlig vekst, har sterke resultater og en årlig omsetning på ca 500 mill.
SalmoNor Settefisk AS er et heleid datterselskap av SalmoNor AS. SalmoNor er også medeiere i Nils Williksen AS, som er et slakteri og pakkeri - i tillegg har de en egen salgsavdeling som eksporterer laksen ut i verden. Samlet gir dette SalmoNor kontroll over hele verdikjeden. Vi er også engasjert i Nordland Leppefisk AS som leverer rensefisk til lusebekjempelse. Vårt visningssenter er et samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik.

Veterinær/Fiskehelsebiolog til solid oppdrettsbedrift hvor du har mulighet til å påvirke fiskehelse fra rogn til marked.

På kysten av Midt-Norge har vi naturgitte forutsetninger for å kunne produsere sunn og god mat i friskt og rent sjøvann. Verdens befolkning øker, og behovet for mat blir stadig større. Etterspørselen etter næringsrik sjømat vil også være der i fremtiden. En jobb i oppdrettsnæringa er en trygg arbeidsplass.
Vi du jobbe i et av Norges mest fremtidsrettede oppdrettsanlegg? Ønsker du å jobbe med hele verdikjeden i havbruksnæringen? Salmonor har eierskap i både smoltanlegg og slakteri/pakkeri/eksportør - du vil kunne påvirke fiskehelse fra rogn til marked. I tillegg inngår SalmoNor i SalmoGroup som er et nettverk for lokaleide oppdrettsselskaper med tilsammen 115 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.  
SalmoNor er i kontinuerlig utvikling, og er i front på å ta i bruk ny teknologi og ny forskning.

Vi skal nå styrke teamet med en veterinær/fiskelelsebiolog. Stillingen vil inngå i et team som sammen skal jobbe med målrettet fiskehelsearbeid på settefisk, matfisk og rensefisk, samt bidra med optimalisering av den øvrige driften og produksjonen i samarbeid med kvalitets- og produksjonsansvarlige.

Stillingen innebærer:

 • Utføring av risikobasert helsetilsyn ved vårt settefiskanlegg og våre havbrukslokaliteter
 • Prosjektoppfølging og prosjektledelse
 • Oppfølging av fiskegrupper og rensefisk
 • Rådgiver i fbm valg av strategi for lusebekjempelse, utskriving av resepter, bistand med og oppfølging av behandlinger
 • Kontaktledd mellom ferskvanns- og sjøvannsproduksjon
 • Bidra med intern opplæring, informasjon- og kunnskapsutveksling 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet veterinær eller fiskehelsebiolog
 • Relevant erfaring er ønskelig, men ikke nødvendig
 • Evne til å arbeide selvstendig samt målrettet i team
 • Evne til å motivere
 • Strukturert, nøyaktig og effektiv
 • Gode kommunikasjonsevner

Hos oss får du varierte oppgaver, og ingen dager vil være like. Du vil oppleve at det er kort vei fra merdkanten til beslutning.
SalmoNor er en solid oppdrettsbedrift takket være dyktige medarbeidere. Våre medarbeidere har variert bakgrunn og erfaring slik at vi totalt sett står sterkt rustet til å kunne produsere laks med god kvalitet. Selskapet er genuint opptatt av kvalitet på fisk og fiskehelse og leverer over 95% Superiorfisk.
Dynamic People Talent AS er et innovativt og offensivt rekrutteringsbyrå som rekrutterer nyutdannede, unge talenter og traineer.
Vi vet at fremtiden ligger i dagens studenter. Derfor er vårt fokusområde å hjelpe næringslivet med å finne passende kandidater blant studenter og nyutdannede.